RAPP

Voldoe aan de WKB met RAPP

Op 11 september 2023 heeft Minister Hugo de Jonge bekendgemaakt dat het publiekrechtelijke deel van de Wet Kwaliteitsborging (WKB) voor het bouwen per 1 januari 2024 alleen voor nieuwbouw gaat gelden. In het debat in de Eerste Kamer van 24 oktober 2023 heeft hij laten weten dat de Wkb niet eerder dan 1 januari 2025 voor verbouwingen zal gelden.  

Het doel van de wet kwaliteitsborging (WKB) voor de bouw is het verhogen van de bouwkwaliteit en het verbeteren van het bouwtoezicht door de inzet van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. De invoering van deze wet heeft grote consequenties voor de bedrijfsvoering en het aantonen van de kwaliteit van het bouwwerk.

De Wet kwaliteitsborging heeft drie doelen:

Onderscheid nieuwbouw en verbouw

Er wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en verbouw. Bouwend Nederland heeft aangegeven dat een latere inwerkingtreding voor verbouwprojecten voordelen kan opleveren, met name voor kleinere aannemers. Het zou kunnen helpen bij een soepelere overgang en het oplossen van eventuele problemen bij gemeenten. Het belangrijkste argument hierbij is de beschikbaarheid van de kwaliteitsborgers. Volgens Bouwend Nederland kan een later begin voor verbouwprojecten het vertrouwen vergroten en het risico op stagnatie in de bouw verminderen.

Gezien het belang van een ongestoorde voortgang in de bouwsector, heeft de Minister besloten om deze ‘zachtere landing’ voor verbouwactiviteiten te ondersteunen. Dit betekent dat de invoering van de Wkb voor nieuwbouw en verbouw verschillende momenten zal plaatsvinden. De Wkb zal op januari 2024 in werking treden voor nieuwbouw. Verbouwactiviteiten vallen pas op 1 januari 2025 onder de nieuwe wet. Dit is echter alleen het geval wanneer onafhankelijke toetsing aantoont dat er voldoende kwaliteitsborgers beschikbaar zijn en er geen andere signalen zijn die belemmerend werken. Tot 1 januari 2025 zullen gemeenten vergunningplichtige verbouwactiviteiten nog in behandeling nemen.

Voldoe aan de WKB met RAPP

Door gebruik te maken van RAPP voldoe je snel én op de juiste manier aan de nieuwe wetgeving. Met de app kun je eenvoudig de voortgang van je project laten zien, inclusief de gebruikte materialen en de geschatte duur. Bovendien biedt de app dagelijkse updates over de voortgang waardoor je aan de vereisten voor informatieplicht kunt voldoen. Door continu op de hoogte te zijn van de projectontwikkelingen, ben je in staat tijdig te reageren op mogelijke problemen. Zo verminder je de kans om aansprakelijk gesteld te worden. Door middel van een vast proces voor het inventariseren tot het opleveren van een project, waarbij foto’s een centrale rol spelen in de vastlegging, wordt de kwaliteit geborgd en is alles rondom het project inzichtelijk.

RAPP zorgt ervoor dat jij helemaal voldoet aan de nieuwe Wet Kwaliteitsborging. Benieuwd wat RAPP jouw onderneming kan bieden? Wacht niet langer en vraag een gratis demo aan! Wil je meer informatie over de app? Neem dan contact met ons op, we informeren je graag!

Deel dit bericht met anderen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ontdek de mogelijkheden

Tijd besparen met de inventarisatie, documentatie, rapportages en calculeren? Ontdek de mogelijkheden!

blog

Eenvoudig en snel inventariseren, registreren en rapporteren.

Al klaar voor de WKB? Het kan met RAPP.

Ben jij al WKB proof?